και η Ιστορία γίνεται παιχνίδι...στις Μυκήνες!

και η Ιστορία γίνεται παιχνίδι...στις Μυκήνες!

 Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογείου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού - Μυκηναϊκή εποχή ήταν οι έντονες πολιτιστικές και εμπορικές επαφές και ανταλλαγές μεταξύ των πολιτισμών της περιόδου. Υπό μία έννοια μπορούμε να μιλήσουμε για μία πρώιμη "παγκοσμιοποίηση".

Επίσης πολύ σημαντικές για την κατανόηση της περιόδου είναι οι ταφικές τελετουργίες και προσφορές.

Σε αυτά τα 2, ανάμεσα σε άλλα, θέματα εστιάζει το δημιουργικό παιχνίδι των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων στις Μυκήνες.

Ανεβάζουμε λοιπόν μερικές σχετικές φωτογραφίες....